• Bir üye işyeri, üye toplama seçeneklerinden herhangi birini kullanabilir.
 • Amaç, üyelerinin kendi cep telefonundan sadece bir defa onay vermesini sağlamaktır.
 • Üye, cep telefonundan onay verdikten sonra, örneğin her ay aidat ücreti otomatik olarak tahsil edilir.

1. MobilAidat.com sistemi üzeriden

 • Üye işyeri, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar.
 • Üye işyeri, üyenin adını, soyadını ve cep telefon numarasını sisteme girer ve EKLE tuşuna basar.
 • Üye, kendisine gelen mesajı EVET yazarak cevaplar.Yani EVET yazıp 8071' e gönderir.
Yeni Üye Ekleme

2. Üye İşyerinin WEB sayfası üzerinden

 • Üye, üye işyerinin WEB sayfasına girer.
 • Üye, kendi adını, soyadını ve cep telefon numarasını sisteme girer ve EKLE tuşuna basar.
 • Üye, kendisine gelen mesajı EVET yazarak cevaplar.Yani EVET yazıp 8071' e gönderir.
Web Entegrasyon

3. Cep telefonu üzerinden

 • Üye, cep telefonunun mesajlar bölümüne girer.
 • Üye, üye işyerinin KISA KODUNU 8071' e gönderir.
 • Üye, kendisine gelen mesajı EVET yazarak cevaplar.Yani EVET yazıp 8071' e gönderir.